spytaj.net

Maksymalna liczba radnych w gminie

Odpowiedzi


autor: Asik 2011-09-24 09:23:52

Rada gminy składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych na 4letnią kadencję. Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców w gminie.W gminach do 4000 mieszkańców wynosi 15 radnych zaś w gminach dużych do 100 radnych.