spytaj.net

Czego nie dotyczyła zasada trójjedności tragedii?

autor: em 2011-09-05 12:40:04

zasada tragedia

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-26 21:21:45

Zasada jedności dotyczyła: miejsca(nie przenosiła się poza jeden plan), czasu(doba) i akcji(jednowątkowa). Natomiast nie dotyczyła np. liczby aktorów, ilości scen oraz októw, opisów(didaskalia), zasady decorum(przystojności), biegu wydarzeń.