spytaj.net

Pytania pośrednie angielski

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-26 15:42:36

W pytaniach pośrednich po zwrotach charakterystycznych dla tej formy w drugiej części zdania występuje forma oznajmująca(nie tworzymy szyku tak, jak w pytaniach bezpośrednich). Np. Can you tell me where I put the mirror? W tej formie występują charakterystyczne zwroty: Could uou tell me, Can you tell me, I want to know, Have you any idea itd. Pytania mogą mieć formę przeczącą.