spytaj.net

Czym jest odwaga?

autor: no1 2011-09-18 19:42:39

odwaga czym jest

Odpowiedzi


autor: Mikele 2011-09-19 10:18:30

Czym jest odwaga ?
Heh, najprościej ujmując rzecz, jest to umiejętność podjęcia ryzyka w sytuacji, w której niepowodzenie może nas narazić na mniejsze, albo większe kłopoty :) To jest zdolność do przezwyciężenia strachu przed na przykład porażką, a także jej konsekwencjami.
Mój ulubiony dowódca z drugiej wojny światowej, gen. Patton powiedział kiedyś "Odwaga to strach przetrzymywany o jedną chwilę dłużej." :)


autor: Magic 2011-09-19 10:55:37

Odwaga to zrobienie kroku na przód, kiedy wszyscy robią ten krok w tył.


autor: gość 2011-10-28 23:02:35

Arystoteles uważał odwagę jako złoty środek pomiędzy tchórzostwem a brawurą.


autor: gość 2012-02-25 14:26:08

Odwaga to zdolność panowania nad strachem, dążenia do celu mimo niebezpieczeństwa, podejmowania ryzyka. Nie miałaby ona prawa bytu, gdyby nie istniała możliwość niepowodzenia. Błędnym jest twierdzenie, że odważny to ten, kto się nie boi. Tak jak inni, pozwolę sobie tutaj przytoczyć cytat, a brzmi on: "Odwaga - to zwycięstwo nad własnym lękiem lub cudzą śmiałością."


autor: gość 2012-12-29 16:59:28

odwaga to nie jest brak strachu lecz panowanie nad nim. Tylko głupi się nie boi