spytaj.net

Na czym polega hydroliza?

autor: Michał 2011-09-13 03:27:25

Odpowiedzi


autor: Lefu 2011-10-06 08:23:18

Hydroliza – jest to przebiegająca między wodą i rozpuszczoną w niej substancją (często odwracalna) reakcja podwójnej wymiany. W syniku reakcji powstają nowe związki chemiczne. Reakcję hydrolizy można zapisać w następujący sposób
XY+ H2O -> XH + YOH
gdzie: XY – substancja ulegająca hydrolizie , XH i YOH – jej produkty.