spytaj.net

Który ciąg jest ciągiem arytmetycznym?

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-21 21:32:09

Ciąg arytmetyczny to zbiór liczb, które w kolejności różnią się między sobą o konkretną wartość. Jeżeli pierwszym wyrazem ciągu jest 2, a r wynosi 5(stała wartość), to drugi wyraz ciągu będzie wynosił 2+r, czyli 2+5=7. Jak obliczyć 10 wyraz ciągu? Pierwszy wyraz ciągu to A, drugi to A+r, trzeci A+2r itd., dlatego 10 wyraz ciągu to A+9r, tzn. 2+ 9x5 = 49.