spytaj.net

Za i przeciw kary śmierci

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-20 21:41:52

Obrońcy praw człowieka jednym głosem stwierdzą, że podstawowym przymiotem człowieka jest możliwość życia, której nie mona się zrzec lub pozbawić kogoś. Według nich osobie nie powinno wymierzać kary wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb", ponieważ każdy człowiek powinien posiadać możliwość naprawienia szkód, zmiany postępowania w odpowiednich okolicznościach(więzienie, izolacja). Ludzie, popierający stosowanie kary śmierci uważają, że należy wymierzyć karę sprawiedliwą za błędny czyn(śmierć za inną śmierć). Ważnym argumentem w dyskusji jest kwestia finansowa - więźnia trzeba utrzymywać przez kilkadziesiąt lat, a on i tak nie wyjdzie na wolność(gdy dostał dożywocie).


autor: Magic 2011-09-21 10:37:38

W zależności od popełnionego przestępstwa, za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - oczywiście jestem za karą śmierci.


autor: Mikele 2011-10-04 22:51:57

Nie ma za w przypadku kary śmierci. Jest to nie tylko czyn zupełnie nieludzki, ponieważ jest rzeczą absolutnie oczywistą, że nie wolno odbierać życia nikomu, ale jest to także czyn niezgodny ze sprawiedliwością, ponieważ po pierwsze jest zemstą, a nie karą, po drugie nie ma funkcji odstraszającej, bo w krajach gdzie jest taka kara przestępczość nadal jest. A poza tym sąd zawsze może się pomylić - z więzienia można wypuścić, ale zabitego już się nie wskrzesi. Poza tym koszt egzekucji na przykład w USA jest niemal równy przetrzymywaniu skazańca przez kilka lat, a do tego dochodzi pobyt w celi śmierci, który może trwać nawet 20 lat !!!


autor: Czuly Barbarzynca 2011-10-20 13:57:09

Kara śmierci nie powinna być stosowana w nowoczesnym państwie i wcale nie chodzi mi tutaj o współczucie skazywanym na śmierć, chociaż w USA mnóstwo jest spraw, kiedy ludzie skazani za brutalne morderstwa nawracali się, zaczynali gorliwie wierzyć i być przykładem dla innych. Chodzi o to, że kara śmierci nie odstrasza innych, nie ma czegoś takiego, że ludzie powstrzymują się od mordowania, bo się boją, że sami zostaną zabici i bardzo dobrze widać to na przykładzie właśnie Stanów Zjednoczonych. A to właśnie funkcja odstraszająca kary śmierci ma być przecież najważniejszym argumentem za tym, żeby ją stosować.