spytaj.net

Jak się pisze list motywacyjny?

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-26 21:06:10

W lewym górnym rogu powinny znaleźć się dane osobowe kandydata oraz kontaktowe (e-mail, telefon). Kilka linijek niżej po prawej stronie należy umieścić zwrot do adresata(jeśli znamy personalia lub nazwę działu to piszemy np. Szanowny Panie XY lub Szanowny Kierowniku ds. Jakości). W pierwszym zdaniu trzeba podać nazwę stanowiska, októre się ubiegamy oraz krótko podsumować motywacje. W rozwinięciu należy opisać dotychczasowe doświadczenie , ukierunkowując o cechy niezbędny do pracy na danym stanowisku. Warto zaznaczyć także aktywność(konkursy,kursy) oraz cechy charakteru. Można wspomnieć o referencjach, jeśli takowe posiadamy lub podać kontakt o osoby, która może o nas zaświadczyć. W zakończeniu trzeba przekonać pracodawcę, że nadajemy się na to stanowisko. Kończymy zwrotem: Z poważaniem, przecinek i podpis(na komputerze i własnoręczny). Koniecznie zamieścić klauzulę o dostępie do danych osobowych.