spytaj.net

Jak robi przypisy?

autor: xyz 2011-09-06 02:29:26

Odpowiedzi


autor: Mikele 2011-10-13 18:44:09

Przypisy są nieodłącznym elementem każdej pracy naukowej , czy to chodzi o habilitację , czy o magisterkę , czy też o zwyczajny licencjat. Tego typu prace rządzą się swoimi własnymi regułami , trzeba je dobrze znać i stosować podczas pisania , bo prace ich nie mające po prostu nie mogą podlegać normalnej ocenie , obronie i tak dalej !
Jedna z najbardziej podstawowych zasad to ta mówiąca o tym , że przypisy muszą być pisane czcionką , która jest mniejsza o dwa punkty niż tekst pracy , czyli jeżeli ten jest napisany 12 , wtedy przypisy muszą być 10. Poza tym powinno się w pierwszej linijce przypisu zastosować tabulator - wcięcie. Autora pracy piszemy czcionką zwykłą , a tytuł - kursywą. Są też w użyciu różne skróty: op. cit. = dzieło cytowane , ibidem = tamże , idem = tenże , eadem = taż. Stosujemy stale język polski , albo łacinę , nie wolno mieszać jednego i drugiego.