spytaj.net

Co to są liczby naturalne?

autor: gość 2011-08-26 15:51:25

Odpowiedzi


autor: gość 2011-09-24 09:49:23

Giuseppe Peano zaproponował następujące warunki , które definiują zbiór liczb naturalnych:
- istnieje liczba naturalna 0,
- każda liczba naturalna ma swój następnik ,
- zero nie jest następnikiem żadnej liczby naturalnej ,
- różne liczby naturalne mają różne następniki ,
- jeśli zero ma daną własność i następnik dowolnej liczby naturalnej ma tę własność , to każda liczba naturalna ma tę własność (zasada indukcji matematycznej).