spytaj.net

Kim jest patriota?

autor: no1 2011-09-16 00:27:34

patriota kim jest?

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-10-24 19:42:14

Patriota to osoba szanująca tradycję i kulturę swojego kraju, znająca okoliczności historyczne. Taki człowiek interesuje się bieżącymi wydarzeniami krajowymi z dziedziny kultury oraz polityki, potrafi refleksyjnie i krytycznie patrzeć na poczynania rządzących. Patriota uczestniczy w wyborach, śledzi ważne uroczystości państwowe.