spytaj.net

Jeśli do pewnej liczby naturalnej dopiszemy cyfrę zero

Odpowiedzi


autor: matmoch 2011-11-14 21:50:42

Powstanie liczba 10, 20, ... , 90


autor: gość 2011-11-22 22:54:38

to otrzymamy liczbę 10 razy większą (lub pomnożoną przez 10)