spytaj.net

Jakimi cechami charakteryzuje się surrealizm w malarstwie?