spytaj.net

Co to jest OC?

Odpowiedzi


autor: Czuly Barbarzynca 2011-11-09 23:42:06

OC to skrót nazwy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli obowiązkowego ubezpieczenia, które musi posiadać każda osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny większy o motorynki i którym porusza się po terenie dróg publicznych. Ubezpieczenie OC daje kierowcy, który jest ubezpieczony pewność tego, że jeśli zdarzy mu się wyrządzić jakąś krzywdę, to jej efekty zostaną zlikwidowane nie przy użyciu jego pieniędzy, ale że zapłaci na to wszystko właśnie towarzystwo ubezpieczeniowe, gdzie wykupuje się ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC można także wykupić działając w jednym z wielu różnych zawodów, na przykład kierownik kolonii może się ubezpieczyć od zajścia w ciążę dziewczyn będących pod jego opieką