spytaj.net

Kto to jest nieletni?

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-22 22:52:57

Nieletni to osoba, która nie ukończyła 17 roku życia. w przypadku popełnienia przestępstwa używa się wobec niej łagodniejszej kary niż wobec osoby powyżej 17 roku życia. Jedynymi karami, ja,kie może nałożyć sąd na winnego jest dozór kuratora lub umieszczenie w ośrodku poprawczym. Gdy nieletni dopuści się wyjątkowo okrutnego przestępstwa( np. zbrodnia) może zostać pozbawiony ochrony i być sądzony jako pełnoletni.