spytaj.net

Kto jest autorem Pisma Świętego?

Odpowiedzi


autor: chalva 2011-09-21 22:19:18

I tu się pojawia problem, bo ciężko stwierdzić na pewno kto tego dokonał, ale zakładając że aktualny stan wiedzy jest wystarczający wciąż pozostaje kwestia tego o którym Piśmie Świętym mowa tj. katolickim, prawosławnym czy judaistycznym.


autor: gość 2011-11-09 18:08:10

Autorem Pisma Świętego jest Pan Bóg i ludzie.


autor: gość 2011-11-20 16:38:37

Pan Bóg