spytaj.net

Z czego składa się gleba?

autor: gość 2011-09-14 16:40:44

gleba skład

Odpowiedzi


autor: matmoch 2011-11-26 14:42:42

Za warunki fizyczne panujące w środowisku organizmów żyjących w glebie uważa się cząsteczki skał, wodę oraz powietrze. Cząsteczki gleby są podstawą gleby i tworzą swego rodzaju „rusztowanie”. Ze względu na wielkość można wyróżnić pewne rodzaje cząsteczek skał. Są to iły, pyły, piasek i żwir. Przegrupowanie takich cząsteczek nazywamy frakcją, czyli zbiorem określonych zbiorów skał. Najistotniejszą rolę w budowie gleby odgrywa ił koloidalny oraz piasek. Główna funkcją iłu koloidalnego jest wiązanie się z wodą. Dzięki temu staje się bardzo lepki i gleba może być doskonale scalona. Piasek jest przeciwieństwem iłu koloidalnego. Cząsteczki piasku cechują się luźną strukturą i przepuszczalnością dla wody i powietrza. Obydwa składniki są gwarantem istnienia dobrej gleby.


autor: gość 2013-10-17 19:29:45

gleba zkłada się z czterech etapów