spytaj.net

Jakie to liczby pierwsze?

autor: gość 2011-08-27 17:17:18

Odpowiedzi


autor: Czuly Barbarzynca 2011-11-02 18:13:49

Liczby pierwsze są to liczby naturalne , które mają jedynie dwa dzielniki naturalne , a mianowicie jedynkę oraz siebie samą. Przykładami takich liczbą (pierwszymi z brzegu) są:
2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37 , 41 , 43 , 47 , 53 , 59 , 61 , 67 , 71 , 73 , 79 , 83 , 89 , 97 , i tak dalej.
Zbiór wszystkich liczb pierwszych oznaczany jest symbolem {P}. Liczby naturalne , które są większe od 1 i które jednocześnie nie są także pierwsze , nazywane są liczbami złożonymi. Z podanej definicji wynika , że 0 oraz 1 nie są ani liczbami pierwszymi , ani liczbami złożonymi.