spytaj.net

Pytania alternatywne

Odpowiedzi


autor: gość 2011-11-06 10:39:32

Pytanie alternatywne jest to rodzaj pytań występujących np. w kwestionariuszach. Pytania alternatywne są najprostsze i najłatwiejsze w odbiorze. Istota tych pytań polega na tym, że respondent ma do wyboru tylko jedną z dwóch wzajemnie wykluczających się odpowiedzi. Przykładem może być pytanie o płeć.