spytaj.net

Po co są sakramenty?

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-26 21:24:54

Sakramenty tworzą ciąg łańcuchowy: aby wziąć skaramęt komunii świętej, trzeba mieć chrzest, żeby bierzmowanie - oba wcześniejsze(chrzest i komunia). Trzeba mieć trzy skaramenty, aby zawrzeć małżeństwo(chrzest, komunia oraz bierzmowanie). Natomiast w przypadku kandydatów na księży, trzba mieć święcenia kapłańskie, aby wykonywać ten zawód. Jest również sakrament namaszczenia, czyli odpuszczenie grzechów przed śmiercią, aby zostać zbawionym.