spytaj.net

Wady i zalety decentralizacji

autor: gość 2011-08-26 23:23:27

Odpowiedzi


autor: Mikele 2011-09-24 13:12:17

Na skalę państwową, bo rozumiem że właśnie o ten rodzaj decentralizacji chodzi, jest to zjawisko które ma zarówno wady, jak i zalety. Podstawową zaletą decentralizacji jest to, że decyzje podejmowane są bliżej obywatela, ponieważ państwo znaczną część swych kompetencji ceduje na przykład na samorządy. Oczywiście powinno to także przyspieszać wydawanie decyzji, chociaż wiadomo - w Polsce jest jak jest... Natomiast wadą decentralizacji może być na przykład fakt gorszego poinformowania władz centralnych o tym, co się dzieje w regionach, ponieważ najlepszą wiedzę o tym mają władze regionalne, które na skutek decentralizacji nie muszą kontaktować się i konsultować z władzami centralnymi. Przykładem państwa zdecentralizowanego jest USA, gdzie są nawet dwa rodzaje prawa - stanowe, inne w każdym stanie, a także federalne, czyli ogóle dla całego państwa.