spytaj.net

Na czym polega beatyfikacja?

Odpowiedzi


autor: Czuly Barbarzynca 2011-11-02 17:47:48

Beatyfikacja polega na tym, że Kościół Katolicki uznaje, że jakaś osoba żyła w sposób zgodny z przykazaniami i że swoją postawą świadczyła o wierze, w związku z tym uznaje się, że osoba taka jest pobłogosławiona przez Boga. Nieodmiennym elementem jest konieczność wykazania, że osoba ta była w stanie sprawiać cuda albo samodzielnie, albo też w sytuacji, gdy ktoś modli się do niego, albo w inny sposób za jego pośrednictwem prosi Boga o interwencję. Beatyfikacja jest pierwszym krokiem na drodze do kanonizacji, czy do uznania danej osoby za świętego.