spytaj.net

Egzamin zawodowy w 2012 roku - termin

Odpowiedzi


autor: gość 2011-11-05 00:56:24

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W 2012 ROKU:

SESJA ZIMOWA (dla osób kończących szkołę w styczniu):

Etap pisemny - 17 stycznia 2012 r. (wtorek) godz. 12.00 dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Etap praktyczny:
- od 18 do 20 stycznia 2012 r. dla absolwentów techników i szkół policealnych technicznych
- od 24 stycznia do 10 lutego 2012 r. dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 28 lutego 2012 r.

SESJA LETNIA (dla osób kończących szkołę w czerwcu):

Etap pisemny - 18 czerwca 2012 r. (poniedziałek) godz. 12.00 dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Etap praktyczny:
- od 19 do 22 czerwca 2012 r. dla absolwentów techników i szkół policealnych technicznych
- od 2 lipca do 10 sierpnia 2012 r. dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 31 sierpnia 2012 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:
- zasadniczych szkół zawodowych
- techników
- techników uzupełniających
- szkół policealnych

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia (najczęściej w połowie czerwca), w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Organizowane są również egzaminy w sesji zimowej w styczniu dla osób, które kończą szkołę w styczniu.