spytaj.net

Jak przygotować dobrą prezentację?

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-26 15:57:19

Przede wszystkim trzeba dużo wiedzieć o prezentowanym temacie, aby swobodnie poruszać się w zagadnieniu. Dobra prezentacja powinna być podzielona na cztery elementy: wstęp, rozwinięcie, zadanie dla słuchaczy, zakończenie. W wstępnie należy przedstawić tematykę przemowy oraz główne punkty. Warto zaznaczyć, czo jest najważniejsze do zapamiętania oraz jakie są cele. Należy poruszać się według spisu treści. W rozwinięciu najważniejsze informacje. Warto podsumowywać każde zagadnienie, jeśli jest obszerne. Prezentacje mówioną warto poprzeć odpowiednikiem zrobionym na komputerze w programie, bogatym w grafikę, zdjęcia. Dobrym pomysłem jest zrobienie krótkiego zadania/testu dla odbiorców odnośnie haseł, treści mowy,żeby lepiej przyswoili treść oraz skupili się na prezentacji. W zakończeniu warto zebrać najważniejsze myśli oraz podać informacje o żródłach, sobie.