spytaj.net

Pytania w angielskim

Odpowiedzi


autor: piatyelement 2011-09-26 20:33:34

Pytania bezpośrednie w języku angielskim torzymy poprzez inwersję. Na początku musi być operator (do/did/was/were/ are zaleleżnie od czasu), następnie osoba(you,are,we), póżniej czasownik, dopełnienie. W przypadku pytań szczegółowych na początku zdania stoi wyraz why,where,who itd. W czasie przeszłym używamy czasownika w formie podstawowej(get a nie got), natomiast w present simple znika s w 3 oso l.pojedynczej, ponieważ używamy operatora does. np. Does she like it?